Skönt att kunna hjärt-lungräddning & första hjälpen

by admin

Varje dag inträffar många olycksfall och akuta sjukdomsfall. Som till exempel fallolyckor, olyckor på arbetsplatsen och i trafiken eller på idrotten, som kan medföra livshotande skador. Därför är det viktigt att så många som möjligt lär sig hjärt-lungräddning och första hjälpen. För att kunna göra tidiga insatser vid till exempel stroke och hjärtinfarkt och för att stoppa blödning.

Faktiskt kan det vara det som i längden räddar någons liv och underlättar rehabiliteringen.

Ta en titt på nätet på de olika kursplanerna och annan information.

Viktigt att tänka på och veta

Det är dessutom bra och viktigt att tänka på att dina kunskaper i hjärt-lungräddning behöver uppdateras med jämna mellanrum. Det rekommenderas att du går om kursen vartannat år för att hålla dina kunskaper färska.

Vad som ingår i kursen hjärt-lungräddning och första hjälpen

Här kommer kortfattat vad som ingår i en kurs. Dessutom finns det påbyggnadskurser att gå inom första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Grundkursens innehåll:

  • Fria luftvägarna
  • Stabilt sidoläge
  • Larma på rätt sätt och hur förbandslådan fungerar
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Användning och funktion av hjärtstartare
  • Stoppa blödning
  • Förebygga cirkulationssvikt genom chock
  • Hur du ska prioritera på en olycksplats

Som förälder är det dessutom bra att veta att det finns utbildningar i hjärt-lungräddning och första hjälpen för barn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *