Prova på kampsport

by admin

Kampsport har alltid varit en väldigt bred kategori som inkluderar mängder av olika discipliner och stilar. Tack vare detta kan man ofta leta upp något som passar en själv bäst. Men självfallet beror det också på vilket utbud som finns där man bor. 

Vilket typ av utrustning man kommer behöva beror helt och hållet på vilken kampsport man planerar att välja. Butiker som Jabb kan dock ofta hjälpa en att hitta rätt produkter när man först börjar.

Trots samlingsnamnet kampsport finns det ett ganska brett spektrum av träningsformer och somliga inkluderar till och med mer meditativa aspekter är fokus på just kamp. Det finns gott om kampsporter där man kan träna väldigt många olika moment helt själv utan behov av en träningspartner.

En av de mest populära kampsportsformerna idag är det vi kallar för MMA (Mixed Martial Arts). I detta lånar man element från olika kampsporter för att skapa en annan sorts tävlingsform. Brottning, boxning och jujutsu (speciellt brasiliansk jujutsu) är väldigt centrala i MMA och målet med att träna alla dessa former är att deltagarna ska kunna vara lika bekväm att möta en motståndare stående eller på marken.

Medan MMA är en förhållandevis ny kampsport som i stor det spåras tillbaka till de tidiga åren av UFC i mitten av 1990-talet, finns det andra mer traditionella kampsporter som har utövats i Sverige mycket längre än så.

En gren som är värt att belysa är de som går under samlingsnamnet budo. Detta är de moderna japanska kampsporterna som karate, judo, aikido, jujutsu med mera. Dessa kampsporter inkluderar något som ofta förknippas med kampsporter: graderingar, ofta symboliserat med olikfärgade bälten. Vi tänker oss ofta kampsport som obeväpnad, men det finns flera former av budo som använder sig av vapen. Kendo använder svärdsattrapper av bambu, iaido använder antingen träsvärd eller riktiga skarpslipade svärd (dock endast vid solouppvisningar), kyudo är modernt bågskytte med traditionell japansk pilbåge och inom jodo använder man den japanska trästaven man kallar chobo eller bara bo.